Anna Karin Karlsson

Jag heter Anna Karin Karlsson, och är auktoriserad bildterapeut/leg arbetsterapeut, med grundläggande psykoterapeutisk kompetens. Jag har över 25 års erfarenhet av rehabilitering och specialistkompetens i att möta människor med smärta, stress och utmattning, där existentiella frågor och bearbetning ingår för att hitta ny riktning i livet.

Jag jobbar målinriktat och har erfarenhet av bildterapi med bla bearbetande, affektutvecklande, smärt-/stressreducerande och personlighetsutvecklande inriktning.

Stress har ibland ett samband med smärta, bristande sömn och ork vilket bidrar till begränsningar i vardagen. Bildterapi kan vara en väg att använda för att öka medvetenhet om sig själv och sina resurser för ett hållbarare varande och görande i vardagen.

Fokus är på dig, att hitta din egen kraft och att få verktyg att använda i vardagen.

Jag erbjuder:

  • Bildterapi individuellt och i grupp
  • Vägledningssamtal
  • Workshops, prova på bildterapi, retreat
  • Föredrag om bildterapi

Kontaktuppgifter, mer information om Bildkompassen finner du på: www.bildkompassen.se. Där finns även min blogg om bildterapi, välkommen att titta in!

Kloster på Lesvos