Carin Salander

Carin Salander - Bildterapi Umeå

Jag är utbildad specialpedagog och har en fil kand i beteendevetenskap. Jag har i ca 25 år arbetat som specialpedagog inom skilda områden, ex. särskolan, barnpsykiatrin, grundskolan och de senaste åren på Elevhälsan i Umeå. Sedan jag utbildat mig till bildterapeut (Almametoden, 1997 och Umeå Universitet 2001), har jag till stor del arbetat med bildterapi inom mitt yrke. Jag har de senaste 12 åren (2003-2015) arbetat på Elevhälsan i Umeå med bildarbete för barn och unga i svårigheter i syfte att stärka deras självkänsla. Jag har också haft fortbildningskurser och handledning i bildarbete för personal inom elevhälsan/skolan i Umeå. Jag är ej konstnär och har ej tidigare hållit på med måleri, men när jag mötte bildterapi, förstod jag, att det inte är förmågan att måla som har betydelse utan, att leka med färger och former utan krav på prestation, vilket ger en lugnande, meditativ avstressande effekt och en möjlighet att uttrycka/bearbeta känslor, tankar och upplevelser som leder till självkännedom och en jagstärkande utveckling.

Jag erbjuder:
bildterapi individuellt för vuxna
bildterapi för barn och unga
själverfarenhetskurs/workshops
30-40 tim-kurs för personal inom skola/barnomsorg
handledning i bildterapi

E-post: carin.salander@outlook.com
Telefon: 070-2377681

Figurer