Karin Egberg Thyme

Jag är psykoterapeut/bildpsykoterapeut, psykoterapihandledare och socionom och har en doktorsexamen. Min avhandling handlar om psykodynamisk korttidsterapi med bildarbete med deprimerade kvinnor, kvinnor med bröstcancer och kvinnor med psykosymatiska symptom. Mitt psykoterapeutiska arbete kan utformas med tonvikt på bildarbete eller med tonvikt på samtalsterapi, beroende på vilka önskemål och behov som den som söker min hjälp har. I bildarbetet ingår samtalet runt bilden som en naturlig del. Drömarbete och symboldrama kan jag också erbjuda. Min samlade erfarenhet säger mig är att bildarbete är en värdefull väg till de omedvetna psykiska processer som hindrar oss människor privat och i arbetslivet.

Kontakt: karin.egberg.thyme@hede.nu