Ninne Lindgren

Ninne Lindgren - Bildverkstaden

Jag är utbildad specialpedagog och bildterapeut, och har även gått grundläggande hantverks- och konstnärliga utbildningar. Att arbeta med kreativitet och skapande har alltid varit mitt fokus. Under 20 år i skolans värld har jag arbetat med bildskapande tillsammans med barn och unga. Vilket har övertygat mig om bildens unika kvaliteter som redskap i kommunikationen människor emellan, men också i individens kommunikation med sig själv. Parallellt med detta har jag också ägnat mig åt eget skapande, vilket är en stor inspirationskälla. Efter att ha tagit magisterexamen i bildterapi vid Umeå Universitet jobbar jag nu även med bildskapande som ett terapeutiskt verktyg för bearbetning, växande och utveckling med människor i olika åldrar. Genom att arbeta med bildterapi/bildarbete enskilt eller i grupp ges möjlighet att finna sina egna kreativa resurser och självläkande krafter. Jag är yrkesmedlem och f n sekreterare i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter/SRBt. Har utbildning i Mindfulnessbaserat bildarbete (Mbb) våren 2010 under ledning av Birgitta Englund, lärare och programansvarig vid Magisterprogrammet i Bildterapi vid Umeå universitet.

Jag erbjuder:
Enskild bildterapi
Bildterapi i grupp
Inspirationsträffar

E-Post: ninnelindgren (at) gmail.com
Mobil: 073 - 847 9046

Blomsteräng